Als je een tweede bachelorprogramma volgt of hebt gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - of aan een andere universiteit - dan is het mogelijk een vrijstelling aan te vragen voor de gehele bachelor 'Elective space' of een gedeelte hiervan. Hiervoor dien je voldoende studiepunten te hebben behaald als onderdeel van het tweede bachelorprogramma en aan de volgende voorwaarden te voldoen: 


Voorwaarden


  1. 1. Het vak moet onderdeel zijn van een geaccrediteerde opleiding van een Nederlandse universiteit of een buitenlandse research driven university;
  2. 2. Het vak moet qua niveau gelijkwaardig zijn aan de  vakken van de RSM-opleiding;
  3. 3. Het vak moet qua inhoud, vaardigheden, attitude en toetsing voldoende passen binnen de gestelde eindtermen van de opleiding;
  4. 4. Het vak moet toegevoegde waarde hebben voor de opleiding en daarom mag er niet te veel overlap zijn met verplichte onderdelen van de betreffende RSM-opleiding;

Er worden geen vrijstellingen toegekend in de (pre)master programma's. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een vrijstelling aan te vragen voor de Master Free Elective space.


Registratie in Osiris

Een vrijstelling weegt niet mee bij de bepaling van het gewogen gemiddelde eindcijfer (GPA). De vrijstelling wordt geregistreerd met het niet-numerieke resultaat "VR" op de cijferlijst in Osiris. 


Aanvraag Procedure

Je kunt jouw verzoek indienen via Osiris Zaak in Osiris Student. Kies hier als type verzoek voor "RSM BSc Elective Space" en geef aan in het verzoek dat je goedkeuring vraagt voor een vrijstelling voor de elective space op basis van een tweede bacheloropleiding. 


Speciale voorwaarden voor Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde studenten

Volg je de Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde? Dan moet je eerst alle 60 studiepunten van het eerste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht aan de Erasmus School of Law hebben behaald, voordat je een verzoek kunt indienen voor vrijstelling van de B3 Elective space. Zie Bijlage OER BScBA 2023-2024 – Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde, paragraaf 3, 1b.


Speciale voorwaarden voor Dubbelstudie Bedrijfskunde en Filosofie studenten

Volg je de Dubbelstudie Bedrijfskunde en Filosofie? Dan is het mogelijk om de Filosofie minor (15 EC) ook mee te laten tellen voor de bachelor Bedrijfskunde. Het behaalde cijfer voor de minor komt op jouw cijferlijst in Osiris te staan en telt dan mee voor jouw gewogen gemiddelde eindcijfer (GPA).

Daarnaast is het mogelijk om een vrijstellingsverzoek in de dienen voor de overig 15 EC in de B3 keuzeruimte op basis van de andere behaalde vakken in het Filosofie programma via Osiris Zaak.

Die vrijstelling telt dan - in tegenstelling tot de minor - niet mee bij de bepaling van het gewogen gemiddelde eindcijfer (GPA). De vrijstelling wordt geregistreerd met het niet-numerieke resultaat "VR" op de cijferlijst in Osiris. Zie de Bijlage OER BScBA 2023-2024 - Dubbelstudie Bedrijfskunde en Filosofie.