In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:


B1 vak 

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1. 


De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, je hoeft hier verder niets voor te doen.


B2 of B3 vak

Daarenboven kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met compensatie van een onvoldoende onder de volgende voorwaarden:


  • het gaat om een B2 of B3 vak waarbij zijn uitgezonderd: 
    - in geval het betreft het oude-stijl programma als bedoeld in artikel 2.3b van de OER: de vakken die deel uitmaken van de Trimester 7 keuzeruimte met meer dan 7,5 EC en de Research Training/Bachelor Thesis, of 
    - in geval het betreft het nieuwe-stijl programma als bedoeld in artikel 2.3a van de OER: B3 vakken met meer dan 7,5 EC (zoals een minor, een stage of een International Exchange, etc.), Advanced Research Methods (3 EC) en het Bachelor Project (7 EC) en waarbij 
  • het betreffende cijfer ligt tussen de 4,5 en 5,5* en 
  • het gewogen gemiddelde, als bedoeld in artikel 6.3 lid 1 Regels en Richtlijnen, minimaal een 7,0 is (inclusief het cijfer voor het te compenseren vak**).


*Als er geen eindcijfer is berekend voor het vak waarvoor je een onvoldoende hebt behaald omdat je niet aan de 'bodemregeling' hebt voldaan (= het vak wordt beoordeeld op basis van meer dan 1 toets en 1 van de toets cijfers is lager dan een 4.5), dan is het niet mogelijk om dit vak te compenseren. In de Course Manual van het vak kun je vinden of de bodemregeling van toepassing is voor dat vak.   


**Let op! Het gewogen gemiddelde in Osiris is alleen gebaseerd op voldoende resultaten. Het door Osiris berekende GPA is dus niet bruikbaar om te bepalen of een student in aanmerking komt voor compensatie, aangezien het onvoldoende cijfer voor het te compenseren vak niet is meegenomen bij de berekening. Bij de behandeling van een compensatieverzoek wordt het GPA daarom herberekend, waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. 

Je kunt pas een verzoek indienen om compensatie van een B2 of B3 vak nadat je alle B2 en B3 vakken hebt behaald (behalve het vak dat je wilt compenseren) EN nadat alle resultaten zijn geregistreerd in Osiris, inclusief de resultaten voor de herkansingen. Het heeft geen nut om al eerder een verzoek in te dienen, omdat wij deze dan nog niet kunnen beoordelen. 


Procedure:

Zodra al jouw resultaten geregistreerd zijn in Osiris, inclusief de resultaten voor de herkansingen - kun je een verzoek voor compensatie indienen via Osiris Zaak in Osiris Student. De deadline voor het indienen van het verzoek is zondag 18 augustus 2024 23.59u.